Procesų valdymas

Kaip verslui augti greičiau ir sklandžiau įsidiegiant procesinį valdymą

SusisiekitePlačiau

Organizacijos vis dažniau pradeda vykdyti procesų valdymo iniciatyvas. Pirmiausia yra analizuojami keletas procesų, bet laikui bėgant analizuojamų procesų skaičius auga juos suvaldyti darosi sunkiau ir atsiranda poreikis surašyti ir suklasifikuoti visus organizacijos procesus. Tada ir atsiranda klausimas, kaip logiškai grupuoti ir skaidyti verslo procesus.

Kas yra procesinis valdymas?

Procesinis valdymas arba verslo procesų valdymas (angl. business process management) yra vadybos požiūris, kurį taikant organizacijoje yra nustatomi, analizuojami, matuojami, valdomi ir gerinami verslo procesai.
Procesinis valdymas dažnai yra laikomas pažangesniu vadybos metodu nei tradicinis funkcinis požiūris. Procesinio valdymo esmė yra nustatyti organizacijai svarbius rezultatus bei veiksmus ir jų nuoseklumą rezultatų sukūrimui. Procesinis valdymas padeda organizacijoms koncentruotis tik į rezultatą kuriančias veiklas ir taip užtikrinti nuolatinį veiklos efektyvumą. Procesinis valdymas yra neatskiriama šiuolaikinių vadybos praktikų (LEAN, Six Sigma, Total Quality Management) sudedamoji dalis.

Kas yra procesinis valdymas?

Procesinio valdymo naudos

Valdymas

  • Efektyvi, nuosekli ir skaidri valdymo sistema;
  • Pamatas integruotai vadybos sistemai (kokybės, aplinkosaugos, maisto saugos, etc. );
  • Sumažinta neigiama personalo kaitos rizika.

Efektyvumas

  • Mažesnės IT sąnaudos;
  • Efektyvesnis pokyčių įgyvendinimas;
  • Galimybė perkelti dalį veiklos paslaugų tiekėjams (outsource).

Tobulėjimas ir plėtra

  • Pamatas nuolatiniam veiklos tobulinimui;
  • Efektyvesnė ir greitesnė plėtra į naujas rinkas;
  • Išgrynintas ir išsaugotas veiklos modelis (know-how).

5L procesų valdymo modelis

Procesinis valdymas yra neabejotinai naudinga praktika daugeliui organizacijų. Vis dėl to organizacijos susiduria su iššūkiais bandydamos praktiškai įdiegti šį valdymo požiūrį savo veikloje. Dauguma šaltinių aprašo šio modelio naudas, teorinį veikimą, tačiau neaprašo praktinių metodų, kurie leistų organizacijai įsidiegti procesinį valdymą savo veikloje.

Mes, UAB „Informacinės konsultacijos“ ekspertai, dirbdami su įvairiomis Lietuvos įmonėmis bei įstaigomis, susisteminome savo daugiau nei 15 metų patirtį procesų valdymo srityje ir parengėme 5L procesų valdymo modelį, kuriame sudėjome gerąsias tarptautines praktikas procesinio valdymo diegimui. Sudarydami 5L procesų valdymo modelį rėmėmės tik tais elementais, kuriuos išbandėme ir kurie pasiteisino mūsų praktikoje. Jeigu domitės, kaip įsidiegti procesinį valdymą savo organizacijoje – kviečiame pasinaudoti mūsų sukurtu 5L procesų valdymo modeliu.

5L procesų architektūra

Centrinis 5L procesų valdymo modelio elementas – yra 5 lygių organizacijos procesų architektūra. Iš savo patirties galime patvirtinti – procesinio valdymo pagrindas kiekvienai organizacijai yra procesų architektūra. Procesų architektūra yra bendras ir vienintelis konkrečios organizacijos procesų sąrašas. Atrodo paprastas dalykas – tačiau organizacijos patiria daug iššūkių kol parengia ir patvirtina visų savo procesų sąrašą. Mūsų siūloma procesų architektūra remiasi Michael Porter vertės grandinės požiūriu, tačiau mes vertės grandinės požiūrį praplečiame taip, kad būtų galima parengti hierarchinį ir vientisą organizacijos veiklos modelį, kurio detalumas pasiekia proceso veiklos lygį.

5L procesų architektūra

5L modelio komentaras

Be procesų architektūros taip pat labai svarbu šie procesinio valdymo diegimo sėkmės faktoriai:

Gerųjų praktikų taikymas – rekomenduojame taikyti pasaulines gerąsias procesinio valdymo praktikas ir nebandyti išrasti dviračio iš naujo. Mes naudojame BPMN notaciją procesų modeliavimui, vertės grandinę procesų architektūros sudarymui ir specifines konkrečių procesų sričių praktikas (ITIL, APQC, 4P ir pan.)

Procesų savininkų nustatymas – kiekvienas procesas turi turėti priskirtą savininką, o procesų savininkai turi turėti įgaliojimus dirbti ir tobulinti procesus

Kompetencijos centro sukūrimas – organizacijai reikalingas vienas kompetencijos centras, kuris prižiūrės ir koordinuos procesinio valdymo pastangas visos organizacijos lygiu

Procesinio valdymo įrankių naudojimas – procesiniam valdymui reikalingos patogios IT valdymo priemonės. Mes naudojame ir rekomenduojame NoMagic kompanijos produktus (Cameo Business Modeler)

Rodiklių nustatymas ir matavimas – procesams reikia nustatyti rodiklius, jų matavimo tvarką ir atsakomybes. Tai padės užtikrinti nuolatinį procesų tobulinimą ir efektyvumą

5L modelio komentaras

Rasime atsakymus į Jums rūpimus procesinio valdymo klausimus. Mes galime:

• Išsamiai pristatyti 5L procesų valdymo modelį ir padėti Jūsų organizacijai įsidiegti procesinį valdymą
• Sudaryti Jūsų organizacijos procesų architektūrą pagal 5L principus
• Sumodeliuoti arba išmokyti Jus modeliuoti verslo procesus taikant BPMN notaciją
• Sukurti procesinio valdymo kultūrą ir aplinką Jūsų organizacijai

Kviečiame susisiekti

Aptarkime Jūsų poreikius nemokamo susitikimo metu: